top of page
IMG_1678.heic

Selen Kılıç

Uzman Klinik Psikolog

Özgeçmiş

Uzman Klinik Psikolog Selen Kılıç, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olmuştur. Klinik Psikoloji uzmanlığını FMV Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ‘Bariatri Operasyonları Sonrasında Depresyon’ başlıklı yüksek lisans projesini ve Özel Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastesi’nde stajını tamamlayarak onur derecesiyle mezun olarak almıştır.

 

Psikoloji alanındaki ilk çalışmalarına Bilişsel Psikoloji alanında başlamış ve Koç Üniversitesi Davranış Laboratuvarı’nda araştırma asistanı ve Özyeğin Üniversitesi’nde Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak yer almıştır.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi uygulayan Selen Kılıç, Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ve süpervizyonunu, ekolün kurucusu Aaron Beck’in Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Beck Institute kurumundan ve Şema Terapi eğimini Prof.Dr.Gonca Soygüt Pekak’dan alarak etik değerler çerçevesinde bireylerin daha iyi olmalarına ve kalmalarına yardımcı olan bilime dayalı yöntemlerle çalışmaktadır.

 

Depresyon, Doğum Sonrası Depresyon, Bipolar Bozukluk, Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Panik Bozukluk, Sosyal Ankiyete Bozukluğu, Obsesif- Kompülsif Bozukluk, Olumsuz Beden Algısı, Yeme Bozuklukları, Obezite Cerrahisi, Sağlık Kaygısı, Fobiler, İlişki Sorunları, Sınav Kaygısı, Motivasyon Sorunları, Erteleme Davranışı, İletişim Problemleri, İş Hayatı Problemleri, Zaman Yönetimi, Mükemmeliyetçilik üzerine yetişkinlerle çalışmaktadır.

 

Gönüllü çalışma kapsamında 6 Şubat 2023 Maraş depreminden etkilenen bireylerle Türk Psikologlar Derneği Travma, Afet ve Krize Müdahele Birimi’ne bağlı Gönüllü Uzman Psikolog olarak psiko-sosyal destek seansları yürütmüştür.

 

Türk Psikologlar Derneği ve Amerikan Psikologlar Derneği üyesidir.

bottom of page