top of page

2.

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı

İlişki ve Evlilik Danışmanlığı

İnsanlar sosyal varlıklardır. Problemler genellikle geçmişte deneyimlenmiş ve işlevsel olan davranış
kalıplarının veya kendi kök ailelerimizden öğrendiklerimizin yeni ilişkilerde karşılıklı olarak işe
yaramaması ve bu durumun sonucunda çıkmaza girilmesi sebebiyle ortaya çıkar.
Son yapılan araştırmalar derin ilişkilerimizin hayat tatminini ve mutluluğunu arttıran en önemli
değişkenlerden olduğunu gösteriyor. Romantik ilişkilerimiz, aile ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz ve hatta
kendimizle olan ilişkilerimiz bu noktada önem kazanıyor.
Evlilik ile birlikte çiftleri ailenin bir parçası haline getiren ve artık sadece iki kişi olarak değil, maddi
manevi birçok alanda bir takım olarak hareket etme sürecine dahil eden bir deneyimdir. Ayrıca
evlilikle beraber çift kendi ilişkilerini; aileler, çocuklar, arkadaşlar, işler ve hayata karşı duruşun da
birlikte senkronize hale geldiği bir ilişki sistemine dönüşür.
Evlilikle beraber kurulan bağ güvenli bir bağ olduğunda hayat tatmini, mutluluk ve hatta bireysellik
hisleri de yüksek olacak çocuklu ya da çocuksuz olarak “bir elin nesi var iki elin sesi var” olarak
ilerlemeyi yani hayatı kolaylaştıracak önemli bir dayanak haline gelecektir.
Eşinizle olan bağ güvensiz olduğunda ise tüm bu özellikler tam tersine dönecek, zorlayacak, yalnız,
ümitsiz, çaresiz ve hatta kapana kısılmış hissettirecek ve yoracaktır.
Evlilik danışmanlığı, konu her ne olursa olsun, kimi zaman partnerin suçlu olduğunu düşünmenin
dayanılmaz rahatlığını taşımanın normal olduğunu bilinse de suçlu aramadan, kişilerin problemlerdeki
sorumluluklarını kabul ederek, ilişkinin bir ekip işi olduğunun ve tek taraflı düzeltilmesinin mümkün
olamayacağının farkındalığıyla senkronize olarak tamir yapabilmeye yardımcı olur. 
Bu süreç ayrıca çiftlerin kendi başlarına çözüm bulmakta zorlandıkları sorunların, içinden
çıkamadıkları kısır döngülerin ya da iletişim problemlerinin değişim ve gelişimi sağlamak adına, iş
birliği içinde çalıştıkları bir çözümleme sürecidir. Bireylerin diğer insanlarla kurdukları ilişkiler, ruh
sağlıkları ve duygusal doyumları açısından çok önemlidir. Gottman Enstitüsü araştırmalarına göre bir
çiftin terapiye gitmeye karar vermesi ortalama 6 yıl almaktadır. Problemler ise çok önceleri cereyan
etmeye başlamaktadır.

Çift ve aile danışmanlık sürecinde çalışılan başlıca konular;
 Geniş Ailelerin Müdahaleleri,
 Güven Problemleri,
 Sınır İhlalleri,
 İlişkide Monotonluk,
 İlişkide Tükenmişlik,
 Aile İçi Çatışmalar,
 Aldatma Sonrası Yaşanan Problemler,
 İletişim Problemleri,
 Cinsel Problemler,

 Evlilik Öncesi Danışmanlık,
 Ayrılma ve Ayrılma Sonrası Psikolojik Destek,
 Çiftlerde Uzlaşma Problemi,
 Çocuk ile Yaşanan Problemler,
 Duygusal İhmal,
 Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci,
 Yeniden Evlenen Çiftler,
 Üçüncü Kişilere Sınır Koyamama,
 Maddi Sıkıntıları Yönetememe,
 Çift ve Aile Gelişim Süreçlerine Uyum Sağlayamamak.

bottom of page