top of page

İpek Köse

Psikolog, Psikoterapist

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Özgeçmiş

İpek KÖSE, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji bölümünden 2021 yılında yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans döneminde kreş ve gündüz bakımevinde staj yapmıştır. Aynı zamanda Erasmus programı ile University of Groningen, Hollanda’da 6 aylık bir eğitim sürecinden geçmiştir. Orada edindiği kültürel ve akademik birikimle klinik psikolojide ilerlemeye karar vermiştir.

2021 yılında Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına girmeye hak kazanmıştır. Bu süreçte çeşitli projelerde yer almış olup çeşitli staj deneyimleri de edinmiştir. PERGEL: Pozitif Ergen Gelişimi projesinde gönüllü eğiticilik yapmıştır. Bu projede ortaokul öğrencileriyle çevresel ve akran sorunlarıyla baş etme ve psikolojik sağlamlıklarını arttırmaya çalışmıştır.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yaptığı stajda hem yatan hem ayaktan hastaların Konsültasyon Liyezon klinik görüşmelerine girmiş ve nöropsikolojik test bataryalarına katılmıştır. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de staj yapmış olup burada da çeşitli kliniklerde yatan hastaları gözlemleme ve hastalarla görüşmelere katılma imkânı bulmuştur.

Yüksek lisans sürecinde Prof. Dr. Mehmet Eskin tarafından 50 saatlik Sorun Çözme Terapisi teorik eğitimini ve 200 saatlik grup süpervizyonunu tamamlamıştır. Aktif olarak danışan görmekle birlikte tez yazım aşamasındadır. 

bottom of page