top of page
IMG_3790.JPG

Sadıka Alkan Abdullahoğlu

Uzman Psikolog, Birey, Çift ve Aile Terapisti

EMDR Terapisti

Özgeçmiş

Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Sadıka Alkan Abdullahoğlu lisans eğitimini 2012
senesinde Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde onur derecesiyle tamamlamıştır. Aynı
üniversitede uzmanlık eğitimine devam ederek Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans
programını 2014 yılında bölüm birincisi olarak tamamlamaya hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi süresince, çeşitli akademik çalışmalarda görev almış, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Hastanesi Psikiyatri Polikliniği, Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı
polikliniğinde ve Pozitif Yaşam Derneğinde gönüllü olarak staj yapmıştır.
Yüksek lisans eğitimi sırasında ise Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde yoğun
süpervizyon eşliğinde bireyler, çocuklar, çiftler ve ailelerle çalışarak iç stajını tamamlamıştır.

Diğer taraftan dış staj kapsamında Tüvana Okuma İstekli Çocukları Destekleme Vakfı’nda
(TOÇEV) kayıtlı olan çocuklara ve ailelerine psikolojik danışmanlık desteği vermiştir.

 

Yüksek lisans eğitimi sonrasında bireyler aileler ve çiftler ile çalışırken aktif olarak kullandığı
Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. Ve 2. Düzey, Gottman Çift Terapisi, EMDR 1. Ve 2. Düzey ve Uluslararası ŞemaTerapi Temel Düzey eğitimlerini tamamlamıştır.

 

Yüksek lisans mezuniyeti sonrası 2014-2021 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ve çeşitli merkezlerde uzman psikolog, çift ve aile terapisti olarak çalışmış ve 6000 saate yakın psikoterapi seansı gerçekleştirmiştir.

Pandemi süreciyle birlikte EMDR Türkiye Travma İyileştirme Grubu Programı (EMDR-
HAP) ve Çift ve Aile Terapileri derneğinin yürüttüğü TELE-ÇAT Çift ve Aile İlişkilerini
İyileştirme Programı kapsamında gönüllü psikolog olarak görev almıştır.
Türk Psikologlar Derneği (TPD), Çift ve Aile Terpileri Derneği (ÇATED), Duygu Odaklı
Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT), Şema Terapi Derneği ve EMDR Derneği üyesidir.

bottom of page