top of page

Yaklaşımımız

Bilişsel-Davranışçı, Psikodinamik, Şema, Varoluşçu ya da Duygu Odaklı Yaklaşım bireylerin ve çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik kullanılan bazı kuramsal çerçevelerdendir.

 

Psikoterapi seansları, ihtiyaçların gerekliliklerine göre kısa süreli ya da uzun süreli olabilir. Seansların sıklığı ve süresi hasta ve terapistin işbirliği çerçevesinde ihtiyaçlara göre belirlenir.

bottom of page