top of page

Yaklaşımımız

Bilişsel-Davranışçı, Psikodinamik, Varoluşçu ya da Çözüm Odaklı Yaklaşım bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kullanılan bazı kuramsal çerçevelerdendir.

 

Psikoterapi seansları, ihtiyaçların gerekliliklerine göre kısa süreli ya da uzun süreli olabilir. Seansların sıklığı ve süresi hasta ve terapistin işbirliği çerçevesinde ihtiyaçlara göre belirlenir.

bottom of page