top of page
WhatsApp Image 2022-10-20 at 12.39.35.jpeg

1.

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu hizmete yönelinebilir.

2.

Çift ve Aile Terapisi

Aile ve Çift Terapisi aile sistemleri üzerinde eğitim almış çift ve aile terapistleri, danışanlarının sorunlarını, semptomlarını ve davranış biçimlerini incelerler.  Çift ve aile terapistleri bireylerle, çiftlerle, ailelerle ve gruplarla çalışırlar.  Danışan kim olursa olsun, ya da sorun ne olursa olsun, soruna ilişkisel açıdan bakarlar ve aile sistemini dahil ederek tedavilerini geliştirirler. Çiftler arası karşılıklı kazanç sağlanır.

3.

Psikolojik Testler

Bireylerin kişisel özelliklerini, bilişsel yeteneklerini, davranış ve düşünce yapılarını birtakım psikolojik yöntemler ile saptama süreci, psikolojik değerlendirme olarak adlandırılır. Psikolojik testleri, davranış örneklerinin standartize edilmiş objektif ölçümü olarak tanımlayabiliriz. Psikolojik testler bireyin davranışlarını yorumlar, bunu hem diğer insan davranışlarıyla, hem de bireyin değişik zamanlardaki davranışlarıyla karşılaştırır.

4.

Çoçuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk ve ergen danışmanlığı sürecinde uzman psikolog çocuk veya ergenin içinde
bulunduğu gelişimsel döneminde karşılaşabileceği sosyal, duygusal ve ilişkisel
zorluklarla baş etme becerilerini desteklemek amacıyla bir çalışma yürütür. Bu süreçte getirilen problemin türüne göre zaman zaman çocuk veya ergenle birebir çalışırken zaman zaman da ebeveyn çocuk ilişkisini güçlendirmeye yönelik daha
ilişkisel bir çalışma sürdürülebilir.

5.

Kurumsal Danışmanlık

Kurumsal danışmanlık, şirket içerisinde çalışan personelin daha verimli olabilmeleri için birbirleriyle uyumluluğunu artırmak adına verilen psikoterapi ve psikolojik hizmetleridir. Çalışanların sağlıklı ruhsal durumu, şirketlerin iş hacimlerinin artışı konusunda direkt etkilidir. Bireyler çalışma alanı içerisinde sadece maddi tatmini değil manevi huzuru da aramaktadır. Ancak bu ikisi birleşince tam verim sağlanmaktadır. Kurumsal danışmanlık hizmetlerinden faydalanan firmalar, daha başarılı olmakta ve bireysel iş kapasitesinde ciddi anlamda artış gözlenmektedir. Psikoloji biliminin Endüstriyel alanıdır. Gruplarla profesyonel eğitimler hazırlanabilir ve özel çalışmalar yapılabilmektedir.

Therapy Sessions
Yaklaşımımız

Bilişsel-Davranışçı, Psikodinamik, Varoluşçu ya da Çözüm Odaklı Yaklaşım bireylerin ihtiyaçlarına yönelik kullanılan bazı kuramsal çerçevelerdendir.

Pastel Pink Objects
WhatsApp Image 2022-10-20 at 12.39.35.jpeg
Hakkımızda

Odette Psikoloji & Psikoterapi Merkezi bireylerin ruhsal sorunlarına yönelik çözümleri tek bir çatı altında toplamayı ve kalıcı çözümler üretmeyi hedeflemektedir.

Başlıca Çalışma Alanları

Odette Psikoloji olarak bir çok alanda ruhsal sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Bunlardan bazıları;

 • Panik bozukluğu

 • Depresyon

 • Obsesif kompulsif bozukluk

 • Aile ve Çift terapisi

 • Kaygı bozukluğu

 • Travma Sonrası Stres bozukluğu

 • Oyun terapisi

 • Sağlık Kaygısı tedavisi

 • Somatoform bozukluk- yaygın bendensel ağrılar

 • Uyku bozuklukları

 • Cinsel terapi

 • EMDR terapisi

 • İletişim becerileri

 • Sanat terapisi

1.

Anksiyete

2.

Depresyon

3.

Uyum Bozukluğu

4.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

5.

İlişkisel Problemler

Gelecek bugünde “şimdilik bilinmeyen” olarak halihazırda faaldir; gelecek gölgesini geriye doğru bugüne düşürür.

(Bion, 1976)

bottom of page